Pojištění - prodloužená záruka

Vydáno: 4 minuty čtení

Obchodní společnost provozující internetový obchod, zejména s elektronikou, podepsala smlouvu o obchodním zastoupení se společností poskytující pojištění. Zákazník naší společnosti má možnost si kromě zboží zakoupit i tzv. prodlouženou záruku, tedy pojištění, které kryje např. opravy po uplynutí zákonné záruční lhůty. Zákazník s naší společností podepíše pojistnou smlouvu a na základě faktury - daňového dokladu - uhradí pojistné. Tento doklad vystavuje naše společnost spolu s prodejem zboží nebo i samostatně. Jedenkrát za měsíc pak pojišťovací společnost vystaví naší společnosti fakturu za pojistné, která je už ponížena o sjednanou provizi. Tato faktura je vystavena cca po 1 až 2 měsících po uplynutí příslušného měsíce, kterého se vyúčtování týká. Otázkou je, zda je pro naši společnost pojistné fakturované zákazníkovi celé osvobozeným zdanitelným plněním podle § 55 ZDPH nebo zda je tímto osvobozeným plněním pouze provize. Podotýkám, že v obou variantách bude krátící koeficient 100 %. Dále jsme zvažovali, zda toto pojištění nemůže být vedlejším plněním k prodeji zboží a zdaněno tak v sazbě příslušného zboží, ale podle všech dostupných výkladů, včetně judikatury ESD, by to podle našeho názoru vedlejší plnění nemělo být, přesto prosím o váš názor. Další otázkou je problematika zaúčtování, aktuálně účtujeme fakturu od pojišťovací společnosti na účet 518 a fakturu na zákazníka na účet 602. Nabízí se také možnost účtovat pouze rozvahově (např. účet 378) a jenom provizi účtovat na účet 602.

POJIŠTĚNÍ - PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
Ing.
Martin
Děrgel
 
ODPOVĚĎ:
Dotazovanou problematikou se podrobně zabývaly zejména tyto dva uznávané zdroje odborných informací: