Využití Excelu v praxi, 4. část

Vydáno: 13 minut čtení

V minulém pokračování našeho pojednání o možnostech využití Excelu (Účetnictví v praxi č. 8/2013 str. 32) jsme se uvedli do problematiky podmíněného součtu, a to konkrétně řešením úloh součtu s jednou podmínkou. Následující výklad na tuto problematiku navazuje a přináší rozšiřující a prohlubující informace včetně dalších užitečných návodů.

Využití Excelu v praxi
Milan
Řezníček
Součet s více podmínkami
V praktickém životě se velmi často dostáváme do situací, kdy potřebujeme provést podmíněný součet se zohledněním dvou a více kritérií, přičemž ne vždy se jedná o kritéria, která se slučují (tedy mají parametr "a zároveň"), ne zřídka potřebujeme do součtu dostat podmínku "nebo", popřípadě podmínky vzájemně kombinovat. Pokud se kritéria (podmínky) součtu nacházejí ve více různých oblastech (sloupcích, řádcích), je možné v zásadě použít tyto vestavěné funkce:
1.
SUMIFS
2.
SOUČIN.SKALÁRNÍ
3.
SUMA jako maticový vzorec
4.
DSUMA - databázová funkce pro podmíněný součet
 
SUMIFS
 +-----------------+---------------------------------------------------------+-----------------------------------------------+ |   Funkce   |            Syntaxe             |          Poznámka          | +-----------------+---------------------------------------------------------+-----------------------------------------------+ | SUMIFS     | =SUMIFS(oblast_součtu; oblast_kritérií1;kritérium1...) | Sečte buňky v oblasti, která splňuje více   | |         |                             | kritérií                   | +-----------------+---------------------------------------------------------+--------------