Spolupracující osoba - převod zařízené provozovny

Vydáno: 2 minuty čtení

Podnikatel - fyzická osoba, plátce DPH - vede daňovou evidenci. Manželka je spolupracující osoba (ta není plátcem DPH). V dubnu letošního roku dosáhne podnikatel důchodového věku. Může podnikatel převést zařízenou provozovnu na manželku a sám by se stal spolupracující osobou? Činnost provozovny je volnou živností, manželka by si ke svému živnostenskému listu zažádala o potřebný živnostenský list. Odpisy ve firmě jsou pouze na budovu. Zařízení a stroje, rovněž vozový park jsou v majetku firmy. Zaměstnance podnikatel nemá.

SPOLUPRACUJÍCÍ OSOBA - PŘEVOD ZAŘÍZENÉ PROVOZOVNY