Využití Excelu v praxi, 3. část

Vydáno: 12 minut čtení

V minulých dílech našeho seriálu o využití Excelu v účetní praxi (Účetnictví v praxi č. 4/2013 str. 32 a č. 6/2013 str. 37) jsme se zabývali vzorci (možnosti zápisu vzorců a základní výpočetní možnosti, absolutní, relativní a smíšené odkazy a názvy buněk a oblastí) a první částí vestavěných funkcí - funkcí pro zaokrouhlování. V dnešní části seriálu se zaměříme na další vestavěné funkce, a to funkce logické a podmíněný součet.

Využití Excelu v praxi
Milan
Řezníček
 
Logické funkce - opravdu je účetní nepoužije?
Logikou nám zákonodárci ve veřejném právu mnohdy šetří. Excel je především o logice, a proto jsou tyto funkce v zásadě pro naše výpočty nepostradatelné - řeší totiž rozhodovací podmínky. Uvedeme si funkce
A, NEBO
a
KDYŽ.
Celá řada uživatelů s nimi umí pracovat, budeme tedy velmi struční. Funkce A a NEBO nám vrací logickou hodnotu PRAVDA, NEPRAVDA (Excel chápe jako číslo 1; 0 - s logickými hodnotami pracují zejména maticové vzorce, o kterých budeme ještě hovořit). Konečně funkce KDYŽ pak sama o sobě umí vyhodnotit rozhodovací podmínku, anebo v kombinaci s dalšími logickými funkcemi (zejména A a NEBO) různá rozhodovací schémata, na která lze vázat další výpočty.
 +---------+----------------------------------+--------------------------------------------+ | Funkce |       Syntaxe       |         Poznámka         | +---------+----------------------------------+--------------------------------------------+ | A    | =A(logická1; [logická2]; ...)  | Výsledek je PRAVDA, NEPRAVDA, lze zadat až | |     |                 | 30 argumentů                | | NEBO  | =NEBO(logická1; [logická2];...) | Výsledek je PRAVDA, NEPRAVDA, lze zadat až | |     |                 | 30 argumentů                | | KDYŽ  | =KDYŽ(podmínka;ano;ne)      | Lze vnořit do sebe až 7 krát funkci "KDYŽ" | |     |                 | jako argumenty PRAVDA nebo NEPRAVDA.    | +---------+----------------------------------+--------------------------------------------+
PŘÍKLAD