Jak sledovat marži v podniku

Vydáno: 18 minut čtení

Společnosti v současném vysoce konkurenčním prostředí dělají mnohé, aby udržely své marže na co nejvyšší úrovni. Sledování marží je jednou ze základních priorit manažerského rozhodování firem. Co vlastně marže je a jak se vypořádat s nesnadným úkolem jejího zjišťování?

Jak sledovat marži v podniku
Ing.
Pavlína
Vančurová
Ph.D.
 
PROČ SLEDOVAT MARŽE
Manažeři sledují s velkým zájmem výnosy, náklady a především zisk, který patří mezi cíle podniku se zásadním významem pro jeho trvale příznivé postavení na trhu. Tyto charakteristiky patří k nejdůležitějším při vyhodnocování hospodaření každého podniku. Ekonomika firem je přitom neustále ovlivňována probíhajícími změnami ve firemním vnějším okolí. Tyto změny vnějších podmínek (cen vstupů, výše daní a odvodů, změny tržních sil) značně zasahují do ekonomiky daného podniku a vyžadují si neustálé sledování a posuzování jeho ekonomické pozice. Je zřejmé, že v konkurenčním prostředí je zásadní schopnost získat včas informace potřebné pro rozhodování.
Jak by se vám líbil systém upozorňující na možná skrytá nebezpečí nedosažení plánovaného zisku podniku a odhalující vývojové tendence ve finanční situaci podniku? Takový chytrý systém můžete vytvořit na podkladu dat z účetnictví. Účetnictví je nepostradatelným zdrojem informací o podniku pro vnitropodnikové řízení. Dokáže vypovídat o tom, jaká je aktivita firmy, a hlavně, zda tato aktivita podniku přináší požadované výsledky. Při průběžném vyhodnocování situace může manažer reagovat na výsledky hodnocení ziskovosti produkce a vhodně strukturovat sortimentní skladbu svých produktů.
 
MARŽE JAKO SOUČÁST PŘIDANÉ HODNOTY PODNIKU
Nemáte takovou tržní pozici, abyste mohli ovlivňovat ceny svých výrobků, služeb nebo zboží? Pak cestou k dosažení zisku bude zodpovědné plánování nákladů a jejich řízení ve všech oblastech činnosti podniku. Marži lze chápat jako jistý "předzisk", tedy ukazatel, který dokáže upozornit na tendenci jednotlivých výkonů k ziskovosti. Je do něj zahrnována určitá část nákladů, která přímo souvisí s tím, kolik daného produktu vyrobíte a jak nákladná je celá cesta právě tohoto produktu ve vaší firmě do doby, než jej prodáte zákazníkovi.
Sledování marží v podniku velmi dobře poslouží při vyhodnocování ekonomických výsledků jednotlivých výkonů v rámci sortimentní skladby podniku. Kritérium velikosti výrobkové marže jednotlivých produktů je typickým rozhodovacím kritériem, které se běžně používá v nákladovém účetnictví. Marže je tedy jak pojem finančního zákonem stanoveného účetnictví (obchodní marže, přidaná hodnota, hrubý zisk), tak manažerského účetnictví upravené