Uplatnění odpočtu DPH u oprav osobního automobilu

Vydáno: 1 minuta čtení

Podnikatel, fyzická osoba, má dva osobní automobily. Jeden nezařazený do obchodního majetku, který slouží pro soukromé účely, druhý, zařazený do obchodního majetku, používá výlučně pro podnikatelské účely. Na druhý osobní automobil uplatňuje výdaje na pohonné hmoty dle § 24 odst. 2 písm. zt) zákona o daních z příjmů paušálně ve výši 5 000 Kč měsíčně. Aby nemusel vést knihu jízd, neuplatňuje si odpočet DPH z nakoupených pohonných hmot. Může si podnikatel za této situace uplatnit odpočet DPH z faktur za opravy automobilu zařazeného do obchodního majetku?

UPLATNĚNÍ ODPOČTU DPH U OPRAV OSOBNÍHO AUTOMOBILU
Ing.
Ladislav
Pitner
 
ODPOVĚĎ:
Plátce má nárok na odpočet daně, nejedná se o povinnost. Pokud tedy u části přijatých zdanitelných plnění (např. u pohonných hmot) plátce nárok na odpočet daně neuplatní, zatímco u druhé části přijatých zdanitelných plnění (u oprav) naopak nárok uplatní, jedná se o postup, který je v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty