Dodanění penzijního a životního pojištění

Vydáno: 1 minuta čtení

OSVČ v roce 2012 předčasně vypověděla penzijní a životní pojištění a obdržela odbytné. Penzijní připojištění měla sjednáno od 1. 1. 2003 do 29. 2. 2012 a v období od roku 2003 do roku 2010 uplatňovala v ročním zúčtování daně u zaměstnavatele maximální částku 12 000 Kč. Životní pojištění měla sjednáno od 1. 4. 2004 do 17. 1. 2012 a v období od roku 2004 do roku 2010 uplatňovala v ročním zúčtování daně u zaměstnavatele také maximální částku 12 000 Kč. V roce 2011 neuplatňovala nic z důvodu podnikatelské ztráty. Kolik Kč bude OSVČ dodaňovat a na jakém řádku přiznání? Jaké přílohy je k přiznání třeba vyplnit a přiložit? Pojišťovna sdělila, že odbytné bylo zdaněno srážkovou daní 15 %. Odbytné již tedy není třeba v přiznání řešit? Jaký bude celkový základ daně tohoto poplatníka, pokud vykazuje ztrátu z podnikání dle § 7 ve výši 150 000 Kč? Lze případně uplatnit loňskou ztrátu z podnikání?

DODANĚNÍ PENZIJNÍHO A &