Automobil v podnikání - pořízení

Vydáno: 27 minut čtení

Automobil je prezentován jako symbol svobody, rychlosti a prosperity, což zajisté ocení automobilisté čekající hodiny v kolonách, šinoucí se krokem ucpanými městy nebo hledající místo k zaparkování. Ať tak či onak auta jsou nedílnou a dá se říci, že bohužel nezbytnou součástí každodenního podnikání. Stejně jako pouze mezi podivíny dnes najdete lidi bez mobilu, tak ani nemít auto není normální, v podnikání je to prakticky zcela vyloučeno, snad jen s okrajovou výjimkou umělců a podobných ryze tvůrčích profesí. Každý den je potřeba něco nebo někoho přemístit z bodu A do bodu B, a protože nikdy nemáme času nazbyt, jsme pohodlní a bereme s sebou i spoustu věcí, sáhneme přirozeně po autu. V právě započaté trilogii o automobilech v podnikání se postupně na tuto problematiku podíváme účetně daňovou optikou ve třech jejích stádiích: pořízení - používání - vyřazení.

Automobil v podnikání - pořízení
Ing.
Martin
Děrgel
 
POŘÍZENÍ AUTOMOBILU V ÚČETNICTVÍ
Automobil
může v účetnictví figurovat ve čtyřech kategoriích (v pořadí klesající četnosti v praxi):
*
Dlouhodobý hmotný majetek ("DHM") odpisovaný:
*
samostatná movitá věc s dobou použitelnosti delší než jeden rok
s oceněním přesahujícím limit stanovený dotyčnou účetní jednotkou
pro začlenění majetku do této kategorie,
*
a to
uvedením do stavu způsobilého k užívání,
tedy dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu). Omezení neplatí u věcí, které byly uvedeny do stavu způsobilého k užívání před nabytím a nevyžadují montáž.
*
Zásoba
zboží:
*
movitá věc nabytá za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi obchoduje,
*
případně výrobek vlastní výroby, který byl aktivován a předán do vlastních prodejen.
*
Zásoba
materiálu:
*
samostatná movitá věc s dobou použitelnosti delší než jeden rok, nevykázaná mezi DHM, která je po važována za drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka účtuje jako o zásobách.
*
Zásoba vlastní výroby:
*
výrobek, coby věc vlastní výroby určená k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.
PŘÍKLAD
Různá účetní zobrazení auta
Obchodní společnost se zabývá mj. i nákupem zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodejem. Limit pro zařazení samostatných movitých věcí mezi DHM má 50 000 Kč. Koupila tři ojeté osobní automobily:
1)
Prvé za 100 000 Kč za účelem jeho využití jako firemního auta k pracovním cestám zaměstnanců:
*
použitelnost auta je delší než 1 rok a jeho ocenění překročilo limit účetní jednotky, proto jde o DHM,
*
účtování: pořízení MD 042/D 325, uvedení do užívání MD 022/D 042, odpisování MD 551/D 082,
*
pokud by nevznikaly vedlejší pořizovací náklady, lze účtovat pořízení DHM přímo na MD 022/D 325.
2)
Druhé za 200 000 Kč se záměrem výhodně je prodat zákazníkovi:
*
movitá věc nabytá za účelem prodeje, přičemž firma s těmito věcmi obchoduje, proto se jedná o zboží,
*
pokud účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem A: pořízení MD 131/D 325, přijetí "na sklad" MD 132/D 131, vyskladnění při prodeji MD 504/D 132,
3)
pokud účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B: pořízení MD 504/D 325. Třetí za 45 000 Kč za účelem jeho využití jako firemního auta k pracovním cestám zaměstnanců:
*
použitelnost auta je delší než 1 rok, ale jeho ocenění nepřekročilo limit účetní jednotky (50 000 Kč), proto nejde o DHM, nýbrž o zásobu materiálu kategorie drobného hmotného majetku,
*
pokud účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem A: pořízení MD 111/D 325, přijetí na sklad MD 112/D 111, výdej do spotřeby/užívání MD 501/D 112,