Obchod se zbožím na Slovensku

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme s. r. o, plátce DPH pouze v ČR, nemáme provozovny v jiné zemi. Nakoupíme zboží od slovenské firmy (plátce DPH na Slovensku) a prodáme jiné slovenské firmě (plátce DPH na Slovensku). Zboží fyzicky zůstane na Slovensku. Jaké nám vzniknou povinnosti z hlediska DPH? Kde bude místo plnění? Budeme mít nárok na odpočet při pořízení zboží? Při prodeji zboží bude prodej osvobozen?

OBCHOD SE ZBOŽÍM NA SLOVENSKU
Ing.
Ladislav
Pitner
 
ODPOVĚĎ:
1.
Pokud nakoupíte na Slovensku zboží od osoby regist rované k DPH rovněž na Slovensku, je místem plnění místo:
a)
kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje, a to tehdy, pokud je dodání zboží uskutečněno bez odeslání nebo dopravy, nebo
b)
kde se zboží nachází v době, kdy se odeslání nebo přeprava zboží začíná uskutečňovat, a to tehdy, pokud je dodání zboží uskutečněno s odesláním nebo dopravou zboží.
2.
Z obsahu dotazu vyplývá, že zboží český plátce poři zuje s tím, že zboží zůstává na Slovensku, kde je plátce následně prodá, aniž by zboží opustilo území Sloven ska (nedojde k dodání zboží ze Slovenska do jiného členského státu, např. ČR). To znamená, že v obou výše uvedených případech se:
*
při nákupu zboží od slovenské firmy jedná o dodání zboží s místem plnění na Slovensku a povinnost přiznat daň má slovenská firma registrovaná na Slovensku k DPH a daň uplatní podle slovenských daňových předpisů,
*
obdobně při dodání zboží českým plátcem jedná o dodání zboží s místem plnění na Slovensku a v tomto případě vzniká české firmě povinnost registrace k DPH a povinnost přiznat daň na Slovensku, a to podle slovenských daňových předpisů.
Je nutné si případně tyto povinnosti ověřit u slovenského správce daně. Tato registrace také umožní českému plátci uplatnit nárok na odpočet daně uplatněné slovenskou firmou, která zboží českému plátci dodala s místem plnění na Slovensku.
3.
Pro úplnost dodávám, že českému plátci, vzhledem k místu plnění při dodání zboží další slovenské firmě, nevzniká povinnost přiznat daň v České republice. Plátce však hodnotu dodaného zboží s místem plnění mimo tuzemsko (na Slovensku) uvede do ř. 26 daňového přiznání k DPH, které předkládá správci daně v ČR - v roce 2013 jde o Přiznání k DPH 25 5401, vzor č. 18 a o Pokyny k vyplnění přiznání k DPH 25 5412, vzor č. 14.

Související dokumenty