Opravné položky k pohledávkám

Vydáno: 2 minuty čtení

Evidence pracovní doby a evidence docházky
Ing.
Jiří
Nigrin
 
OPRAVNÉ POLOŽKY K POHLEDÁVKÁM
Společnost obdržela v prosinci roku 2012 oznámení o insolvenci jednoho svého odběratele. Pohledávky vzniklé v roce 2012 přihlásila až v roce 2013 (ale stále ve lhůtě pro podání přihlášky). Je možné vytvořit 100% daňovou opravnou položku již do roku 2012 dle § 8?
 
ODPOVĚĎ:
Uvedené ustanovení § 8 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízením, které jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů mohou vytvořit poplatníci, kteří vedou účetnictví, až do výše rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek přihlášených u soudu od zahájení insolvenčního řízení do konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku nebo do konce lhůty podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v období, za které se podává daňové přiznání a v němž byly přihlášeny. Z uvedeného tedy vyplývá, že jelikož uvedené pohledávky byly přihlášeny až v roce 2013, je možné opravné položky vytvořit až za toto zdaňovací období.