Vedení účetnictví a daňové povinnosti dlužníka v insolvenčním řízení, 2. část

Vydáno: 10 minut čtení

V minulé části našeho seriálu o insolvenčním řízení (Účetnictví v praxi č. 3/2013 str. 31) jsme se seznámili se základními pojmy insolvenčního řízení, zabývali jsme se typy účetní závěrky v závislosti na fázích insolvenčního řízení a na konec jsme se zaměřili na účetnictví a daňové povinnosti dlužníka při zjištění úpadku. V následujícím dílu si rozebereme způsoby řešení úpadku či hrozícího úpadku.

Vedení účetnictví a daňové povinnosti dlužníka v insolvenčním řízení
Ing.
Pavlína
Orlová
 
KONKURZ
Podstatou konkurzu je zpeněžení majetkové podstaty, přičemž se z dosaženého příjmu uspokojují zjištěné pohledávky věřitelů. Prohlášením konkurzu přechází oprávnění nakládat s majetkovou podstatou na insolvenčního správce. Zároveň tímto okamžikem přechází na insolvenčního správce výkon práv a plnění povinností, která byl jinak povinen vykonávat dlužník. Jedná se mimo jiné o zajištění provozu podniku dlužníka, vedení účetnictví a plnění daňových povinností.
 
Hlavní fáze konkurzu
1. Zjišťovací a přezkumná fáze
Začíná prohlášením konkurzu. Obsahem této fáze je zjištění majetkové podstaty dlužníka, přezkoumání přihlášených pohledávek věřitelů insolvenčním správcem, zpracování zprávy o hospodářské situaci dlužníka, schůze věřitelů a realizace přezkumného jednání.