Prodej osobního automobilu

Vydáno: 2 minuty čtení

Fyzická osoba vede daňovou evidenci, není plátce DPH. Prodává osobní automobil, který byl vyřazen z obchodního majetku jeho firmy před třemi roky, za 30 000 Kč. Příjem z prodeje auta je zdanitelným příjmem podle § 10 zákona o daních z příjmů. Lze u tohoto přijmu uplatnit jako daňový výdaj pořizovací nebo kupní cenu vozidla do výše 30 000 Kč, i když ve skutečnosti byla pořizovací cena vozidla vyšší?

PRODEJ OSOBNÍHO AUTOMOBILU
Ing.
Vlasta
Ptáčkova
 
ODPOVĚĎ:
Podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), jsou příjmy z prodeje motorových vozidel osvobozeny od daně z příjmů za podmínky, že doba mezi nabytím a prodejem přesahuje dobu jednoho roku. Pokud motorová vozidla jsou nebo byla zahrnuta do obchodního majetku pro výkon podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti poplatníka, pak příjmy z prodeje motorových vozidel jsou osvobozeny od daně z příjmů až po pěti letech od jejich vyřazení z obchodního majetku.
Ve Vašem případě mezi vyřazením automobilu z obchodního majetku a prodejem uplynuly pouze tři roky, příjem tedy nemůže být od daně z příjmů osvobozen. Protože v okamžiku prodeje již automobil nebyl v obchodním majetku, bude příjem z prodeje automobilu zdaněn podle § 10 ZDP, tento příjem nepodléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění.
Proti příjmům lze uplatnit do výdajů zůstatkovou cenu automobilu v době vyřazení z OM, pokud automobil nebyl již zcela daňově odepsán.
Dle § 29 odst. 2 ZDP se za zůstatkovou cenu považuje rozdíl mezi vstupní cenou hmotného majetku a celkovou výší odpisů stanovených podle § 26 a 30 až 32 ZDP. Pokud je příjem zdaňován jako ostatní příjem dle § 10 ZDP a prodejní cena automobilu je nižší než jeho zůstatková cena, je ztráta daňově neuznatelná.
 
ZÁVĚR:
U příjmu z prodeje automobilu si můžete uplatnit jako daňový výdaj zůstatkovou cenu, za kterou byl vyřazen z obchodního majetku, tj. 30 000 Kč.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů