Účtovaní pojistné události

Vydáno: 2 minuty čtení

Jak správně zaúčtovat, když firma obdrží fakturu přijatou za opravu automobilu v částce 10 000 Kč + DPH, fakturu za opravu zaplatí dodavateli přímo pojišťovna v částce 10 000 Kč bez DPH a dodavatel opravy chtěl zaplatit po firmě jen DPH? Zaúčtováno: 1) přijatá fa 10 000 Kč + DPH: MD 511+343/D 321, 2) předpis pojistného plnění 10 000 Kč: MD 315/D 688, 3) likvidace faktury 10 000 Kč bez DPH v interních dokladech na MD 321/D 315, 4) úhrada DPH z bankovního účtu dodavateli opravy MD 321/D 221. Nyní je účet 321 sice zlikvidovaný, ale na účtu 315 je zůstatek 10 000 Kč. Zaúčtováním této částky na MD 321/D 315, aby neměl účet 315 zůstatek, vznikl opět nový závazek na účtu 321, i když je tato faktura již zlikvidovaná. Proti jakému účtu lze účtovat účet 315, aby na něm nebyl již zůstatek?

ÚČTOVANÍ POJIST