Účetní chyby ve vztahu k základu daně z příjmů aneb objevme a opravme své chyby roku 2012 včas

Vydáno: 13 minut čtení

Závěr roku 2012 a počátek nového roku jsme se pravděpodobně věnovali zejména změnám v dani z přidané hodnoty. Než se budeme naplno zabývat rokem 2013 i ve vztahu k dani z příjmů, bude nutné uzavřít rok 2012 a vypočítat vzniklou daňovou povinnost. To vše pokud možno rychle a samozřejmě správně. Na rutinní práce bude rychlost stačit, správnost si vyžádá hlubší analýzu. Zamysleme se společně nad tím, zda se nedopouštíme chyb z neznalosti či špatné aplikace zákonů či zda jsme nepřehlédli něco důležitého, co v klidu považujeme za správné a přitom tomu tak není. Zvu Vás do pomyslné galerie především účetních a následně i daňových chyb, kde si prohlédneme to, čemu se máme obloukem vyhnout.

Účetní chyby ve vztahu k základu daně z příjmů aneb objevme a opravme své chyby roku 2012 včas
Ing.
Ivana
Pilařová
 
V ČEM NEJČASTĚJI CHYBUJEME ÚČETNICTVÍ
Složení nejčastějších chyb se v čase mění. Někteří z nás pamatují doby, kdy se v každé společnosti daly najít chyby v elementárním časovém rozlišení, zaměňovaly se opravy a technická zhodnocení, splátky úvěrů jsme považovali za náklady, a tak by se dalo pokračovat. Takových chyb se dnes dopustí jen málokdo. Chybujeme v komplikovaných účetně daňových situacích, které se navíc v čase mění, případně paradoxně při opravách těchto chyb. Chybujeme často také proto, že neumíme identifikovat problém, vzniklou chybu neumíme rozpoznat. A to není dobré, chyby a problémy v účetnictví a daních je třeba aktivně hledat. A tak to budeme v tomto článku dělat i my.
Nejčastěji se vyskytující chyby můžeme rozdělit do několika skupin:
*
chyby vyplývající z opomenutí zaúčtovat daňově účinný náklad nebo výnos,
*
chyby ze špatného zaúčtování dané skutečnosti,
*
"záměrné" účetní chyby s cílem ovlivnit základ daně,
*
chyby vzniklé při vyhodnocování daňové účinnosti již zaúčtovaných nákladů a výnosů (tímto tématem se budeme zabývat v příštím čísle časopisu).
 
CHYBY V ZÁKLADU DANĚ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ŠPATNĚ VEDENÉHO ÚČETNICTVÍ
Základ daně vycház