Pojistné na důchodové spoření

Vydáno: 14 minut čtení

S účinností od 1. 3. 2013 vznikne prvým osobám účast ve druhém důchodovém pilíři, tedy účast na důchodovém spoření. K této novince se váže povinnost platit zcela nové pojistné, které se jmenuje pojistné na důcho-dové spoření. Následující příspěvek seznamuje s tímto novým pojistným, včetně povinností zaměstnavatelů, které v souvislosti s ním musí plnit. Pozornost je věnována také osobám samostatně výdělečně činným, které vstoupí do druhého důchodového pilíře.

Pojistné na důchodové spoření
Ing.
Pavel
Běhounek
 
PRINCIP
Zásadní vlastností druhého důchodového pilíře je, že část povinné platby pojistného na důchodové spoření (3 % vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení, resp. u OSVČ 3 % vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění) se spolu s vlastním příspěvkem účastníka druhého důchodového pilíře (2 % vyměřovacího základu) shromažďují na jeho individuálním účtu a při dosažení důchodového věku jsou použity jako zdroj (pojistné) pro výplatu důchodu z druhého pilíře.
Druhý důchodový pilíř jako takový je upraven zákonem č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 426/2011 Sb."). Tento článek je však věnován platbám do systému důchodového spoření, a ty upravuje zákon č. 397/2012 Sb.,
o pojistném na důchodové spoření.
Doprovodné změny (především snížení sazby pojistného na sociální pojištění, resp. u OSVČ na důchodové pojištění) přinesl zákon č. 399/2012 Sb.
Zaplacené pojistné na důchodové spoření se kumuluje, zhodnocuje (popř. znehodnocuje) u penzijní společnosti ve
fondu,
jehož rizikovost si určí sám účastník důchodového spoře