Přiznání k DPH, 7. část - specifika konce roku

Vydáno: 19 minut čtení

V tomto příspěvku Vám přinášíme dokončení seriálu o vyplňování přiznání k DPH - tiskopis 25 5401 MFin 5401, aktuálně vzor č. 17. V předchozím dílu seriálu (Účetnictví v praxi č. 12/2012 str. 31) jsme začali rozebírat čtyři důvody specialit konce roku, a to změnu zdaňovacího období v příštím roce a "skutečný" poměrný koeficient je jiný než předem odhadnutý. V následujícím dílu se zaměříme na zbylé dva důvody specialit konce roku - vypořádací krátící koeficient je jiný než "zálohový" (loňský) a změnil se rozsah použití dlouhodobého majetku.

Přiznání k DPH - specifika konce roku
Ing.
Martin
Děrgel
 
Vypořádací krátící koeficient je jiný než "zálohový" (loňský)
Rovněž jsme v jednom z předchozích dílů našeho seriálu (Účetnictví v praxi č. 10/2012 str. 30) nakousli, že poté, co plátce projde prvním testem ekonomické činnosti a má tedy k odpočtu daně alespoň poměrnou část DPH na vstupu z přijatého zdanitelného plnění, čeká jej podstatně složitější druhý test odpočtu daně. Také ten může i citelně omezit, případně dokonce zcela zapovědět nárok na odpočet daně na vstupu. Předmětem testování je tentokrát konkrétní druh cílené ekonomické činnosti.
Plátce si musí položit otázku:
pro jaký druh ekonomické činnosti přijaté zdanitelné plnění použiji?
*
Pouze pro "nároková plnění".
- Výborně, lze uplatnit odpočet celé části daně na vstupu po prvním testu.
*
Jen pro "nenároková plnění".
- Litujeme milý plátce, ale nemáš ani částečný nárok na odpočet daně.
*
Pro "nároková" i pro "nenároková plnění".
- Pak je třeba nárok na odpočet daně úměrně tomu krátit.
Jako "nenároková plnění" v rámci ekonomické činnosti ( jsme přece již po prvním testu ekonomické činnosti) jsme si označili
plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně
. Tato problémová plnění najdeme v § 51 až 62 ZDPH, přičemž nejčastěji jde o pronájem nemovitého majetku neplátcům daně, finanční a pojišťovací činnosti, zdravotní služby a dodání zdravotního zboží, případně o výchovnou a vzdělávací činnost.
Použije-li tedy plátce přijaté zdanitelné plnění v rámci svých ekonomických činností jak pro "nároková plnění" uvedená v § 72 odst. 1 ZDPH, tak pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, má
nárok na (částečný) odpočet daně pouze v kráce