Přiznání k DPH, 6. část - specifika konce roku

Vydáno: 20 minut čtení

V předešlých dílech našeho seriálu jsme si ukazovali, jak vyplňovat přiznání k DPH - tiskopis 25 5401 MFin 5401, aktuálně vzor č. 17. Nejprve šlo o základní představení a nejčastější typy nákupů a prodejů v Česku, pak jsme si přiblížili tzv. přenesení daňové povinnosti na odběratele a zvláštní režim obchodníka s použitým zbožím a nakonec to byl jistě příjemný, ale někdy i docela zapeklitý, odpočet DPH. Tentokrát si vypíchneme speciality týkající se posledního přiznání k DPH v každém kalendářním roce, tedy za prosinec nebo 4. čtvrtletí.

Přiznání k DPH - specifika konce roku
Ing.
Martin
Děrgel
 
ČTYŘI DŮVODY SPECIALIT KONCE ROKU
Obecně v daních platí, že každé zdaňovací období si žije svým vlastním životem bez zájmu o ostatní - dřívější nebo následná - zdaňovací období. Přičemž k jeho daňovému vyřízení se podá příslušné daňové přiznání a je vystaráno. Teda až na výjimky tzv. jednorázových daní bez vymezeného zdaňovacího období, u nichž se zdaňuje jistá událost (daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí), nebo když se zdanění neodbývá na základě daňového přiznání ( jako je tomu např. běžně u zdanění mezd), anebo pokud se přiznání podávat nemusí (např. u daně z nemovitostí, nedošlo-li meziročně k
relevantní
změně). Zdaňovacím obdobím je přitom sice zpravidla kalendářní rok, ovšem existuje řada výjimek, např. v DPH je jím kalendářní měsíc nebo čtvrtletí.
Zjednodušeně řečeno je přitom každé zdaňovací období, resp. u jednorázových daní každá zdaňovaná skutečnost, jednou provždy vyřešeno podáním přiznání, které je nezávislé na dřívějších daňových přiznáních. (Poznámka: Nicméně, našli bychom několik výjimek, kdy se jedno zdaňovací období "dívá" na dřívější období.)
Z tohoto hlediska má systém daňových přiznání v DPH dvě zásadní odlišnosti. Jednak je ze čtyř dále probíraných důvodů ve výjimečném postavení každé poslední zdaňovací období kalendářního roku - tj. za prosinec, resp. za 4. čtvrtletí - a jednak jsou pro účely tohoto výjimečného "posledního" přiznání k DPH nezbytné údaje ze všech předcházejících přiznání příslušného kalendářního roku, případně ještě starší přiznání.
Jaké jsou tedy hlavní důvody pro specifika posledního přiznání k DPH za každý kalendářní rok:
1)
Změna zdaňovacích období v příštím roce
2)
"Skutečný" poměrný koeficient je jiný než předem odhadnutý
3)
Vypořádac&iacu