Podrozvahové účty a jejich význam pro účetnictví

Vydáno: 8 minut čtení

Podle zákona o účetnictví1 patří mezi účetní knihy kromě deníku, hlavní knihy a knih analytických účtů i knihy podrozvahových účtů. Co je jejich obsahem a jaký význam mají pro uživatele účetnictví, se snaží stručně zachytit tento článek.

Podrozvahové účty a jejich význam pro účetnictví
doc. Ing.
Ivana
Kraftová
CSc.
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
 
ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA
Účetní knihy jsou v rámci české úpravy účetnictví vymezeny v § 13 ZU. Jedině v nich mohou být vedeny účty, na nichž se zachycují účetní případy. To platí nejen pro účty, jejichž konečné stavy se posléze zachycují ve výkazech účetní závěrky, zejména rozvaze a výsledovce, ale také pro "účty podrozvahové". V nich se podle citovaného paragrafu ZU
"...uvádějí účetní zápisy, které se neprovádějí..."
v deníku a hlavní knize.
Zákon o účetnictví hovoří o knihách podrozvahových účtů, o nichž - obdobně jako u knih analytických účtů - platí, že jejich strukturu, obsah, formu si u