Vedlejší výdaje a základ daně

Vydáno: 2 minuty čtení

VEDLEJŠÍ VÝDAJE A ZÁKLAD DANĚ
Ing.
Ladislav
Pitner
Naše firma dodává zboží ve snížené sazbě. Máme dva ceníky zboží, jeden včetně přepravy, poštovného a jeden ceník, kde je zboží zkalkulováno bez nákladů na přepravu. Firmám, kterým dodáváme zboží kalkulované bez přepravy, fakturujeme zboží dle ceníku a jako samostatnou položku náklady na přepravu, eventuálně poštovné, v závislosti na způsobu odběru zboží.
Patří přeprava, eventuálně poštovné, do základu daně a bude tedy fakturováno ve snížené sazbě jako zboží, anebo je správné chápat přepravu či poštovné jako samostatnou službu a uplatnit tak základní sazbu?
Máme zákazníky, kteří si sjednali ceník bez dopravy, protože si pro zboží přijedou sami nebo si nechají zboží přivézt či poslat poštou, a potom samozřejmě fakturujeme náklady, které nám s dodáním zboží vznikly.
Jaký postup je správný?
 
ODPOVĚĎ:
1)
Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou součástí základu daně i vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je uskutečňováno zdanitelné plnění, při jeho uskutečnění. Za vedlejší výdaje se přitom považují zejména náklady na balení, přepravu, pojištění a provize. Správný je tedy postup, kdy se do základu daně zahrnou i náklady, položky, které jsou součástí plnění, například doprava či poštovné. Z celkového základu daně se daň vypočte sazbou platnou pro zboží.
2)
Nicméně je možné, že bude v konkrétním případě správně účtována samostatně např. přeprava, pak se uplatní např. u silniční přepravy základní sazba daně nebo osvobození od daně bez nároku na odpočet daně u poštovních služeb. Pokud je ale přeprava zajišťována společně s dodáním zboží, správný je postup stanovit základ daně včetně přepravy a uplatnit z tohoto celkového základu daně sazbu platnou pro dodání zboží.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty