Dohoda o provedení práce nově

Vydáno: 18 minut čtení

S účinností od 1. 1. 2012 došlo k výrazným legislativním změnám u zaměstnání na základě dohody o provedení práce. Jedná se jednak o změny v zákoníku práce, dále v oblasti nemocenského, sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce. Nové řešení vyplývá ze zákona č. 365/2011 Sb. V příspěvku si ukážeme formou odpovědí na dotazy řešení dohod o provedení práce v nových legislativních podmínkách roku 2012 včetně postupů zdanění odměn z těchto dohod.

Dohoda o provedení práce nově
Ing.
Ivan
Macháček
 
K JAKÝM ZMĚNÁM DOŠLO VE VYMEZENÍ ZÁVISLÉ PRÁCE V ZÁKONÍKU PRÁCE?
Do konce roku 2011 platilo vymezení závislé práce v § 2 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“). Zákonem č. 365/2011 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2012 v § 2 odst. 1 a odst. 2 ZP k novému vymezení pojmu závislé práce. Závislou prací je práce, která je vykonávána:
*
ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance,
*
jménem zaměstnavatele,
*
podle pokynů zaměstnavatele,
*
a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.
Závislá práce musí být vykonávána:
*
za mzdu, plat nebo odměnu za práci,
*
na náklady a odpovědnost zaměstnavatele,
*
v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.
Jak vyplývá ze znění § 3 ZP, může být závislá práce vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu.
Základními pracovněprávními vztahy jsou:
*
pracovní poměr a
*
právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr
, přičemž k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr patří dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti.
 
JAKÉ ZMĚNY NASTALY U DOHOD O PROVEDE