Zaměstnavatel versus zaměstnanec z pohledu daní a účetnictví v podmínkách změn roku 2012, 2. čast

Vydáno: 9 minut čtení

Navazujeme na předchozí část, kterou naleznete v minulém čísle časopisu Účetnictví v praxi č. 6/2012 na str. 12 a v níž jsme započali přibližovat vztah zaměstnavatel versus zaměstnanec z pohledu daní v podmínkách roku 2012, tedy v návaznosti na důležité změny, které nám zákonodárci v této oblasti pro letošní rok připravili.

Zaměstnavatel versus zaměstnanec z pohledu daní a účetnictví v podmínkách změn roku 2012
RNDr.
Ivan
Brychta
Poté, co jsme si vymezili zaměstnavatele a zaměstnance z pohledu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „ZDP“ (v souvislosti se závislou činností) a účetních předpisů, měli bychom se věnovat ještě problematice zdravotního a sociálního pojištění.
 
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Začněme problematikou
nemocenského pojištění
, coby součásti pojištění sociálního. Novelou č. 470/2011 Sb., účinnou od 1. 1. 2012, byl v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějšíc