Pohledávky za zaniklým subjektem

Vydáno: 2 minuty čtení

Autodopravce vede daňovou evidenci, plátce DPH, má v evidenci pohledávky za společností s ručením omezeným, která byla v likvidaci. Nyní jsme se dozvěděli informaci, že společnost byla zrušena, vymazána z obchodního rejstříku a po rozvrhu společnosti nezbyl žádný majetek. Je možné tyto nevymahatelné pohledávky z evidence vyřadit?

POHLEDÁVKY ZA ZANIKLÝM SUBJEKTEM
Ing.
Ivana
Pilařová
 
ODPOVĚĎ:
Doslovné vyřazení pohledávky z obchodního majetku zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), neřeší. V daňové evidenci se hodnota pohledávky zdaňuje v momentě inkasa nebo v případech uvedených v § 23 odst. 8 ZDP – tedy v případě ukončení či přerušení podnikání, v případě přechodu na účetnictví či v případě přechodu na paušální výdaje. Výjimku z tohoto pravidla tvoří pohledávky vyjmenované v § 24 odst. 2 písm. y) ZDP. Pokud dojde k situaci vyjmenované v bodu 1–6 uvedeného ustanovení, nedojde k dodanění pohledávky. V textu dotazu je uvedeno, že dlužník byl vymazán z obchodního rejstříku (předpokládám, že bez právního nástupce). Pokud se tak skutečně stalo, došlo k naplnění bodu 4, dotyčná pohledávka již nikdy nebude zdaněna (ani při ukončení podnikání věřitele) a je jí tedy možné „vyřadit“ z evidence. Pro tento krok je podstatný výmaz dlužníka z obchodního rejstříku, samotné zrušení společnosti či proběhlý konkurs bez řádného přihlášení pohledávky by nestačil.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů