Daň z příjmů fyzických osob a prodej hmotného majetku

Vydáno: 2 minuty čtení

Fyzická osoba, plátce DPH, uplatňuje u příjmů dle § 7 zákona o dani z příjmů výdaje procentem. Fyzická osoba v roce 2010 pořídila strojní zařízení, stroj zařadila do evidence hmotného majetku k § 7 a evidenčně uplatnila odpisy (na kartě), v roce 2010 uplatňovala výdaje formou paušálu – %. V roce 2011 fyzická osoba bude znovu uplatňovat u příjmů dle § 7 výdaje % a dále bylo dne 18. 6. 2011 prodáno strojní zařízení pořízené v roce 2010. 1) Příjem z prodeje strojního zařízení bude zdaněn dle § 10 zákona o dani z příjmu (dle finančního úřadu ano)? 2) Jako výdaj může uplatnit zůstatkovou cenu po uplatnění odpisů za rok 2010 nebo musí provést ještě snížení zůstatkové ceny o 1/2 ročních odpisů za rok 2011 (k 1. 1. 2011 bylo zařízení v majetku)?

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB A PRODEJ HMOTNÉHO MAJETKU