Zařazení automobilu po předčasně ukončeném leasingu

Vydáno: 2 minuty čtení

ZAŘAZENÍ AUTOMOBILU PO PŘEDČASNĚ UKONČENÉM LEASINGU
Ing.
Jiří
Nigrin
V srpnu byl předčasně ukončen leasing na nákladní automobil z roku 2009. Odkupní cena byla vyšší než případná zůstatková cena při odepisování. Prosím o sdělení, zda mohu v roce 2011 uplatnit do nákladů zaplacené splátky (leden-srpen) a zda mohu automobil do užívání zařadit až v roce 2012, i když ho používám k podnikání, a začít odepisovat až v roce 2012?
 
ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že kupní cena vozidla byla vyšší než zůstatková cena vypočtená rovnoměrným způsobem ze vstupní ceny evidované u vlastníka za dobu, po kterou mohl být tento majetek odpisován, zůstává uplatněné nájemné daňovým nákladem.
Pokud jde o zařazení vozidla, z dotazu nevyplývá, zda se jedná o právnickou či fyzickou osobu. Pokud by se však jednalo o fyzickou osobu, je jednou z podmínek daňové uznatelnosti nájemného u finančního leasingu, že bude vozidlo po ukončení pronájmu zahrnuto do obchodního majetku v souladu s § 4 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud jde o odpisování majetku, nemusí poplatník nutně zahájit jeho odpisování současně s jeho pořízením, dokonce může i odpisování na libovolnou dobu přerušit, a přesto může tento majetek nadále využívat pro své podnikatelské aktivity.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů