Daňové odpisy zařízení fotovoltaických elektráren

Vydáno: 12 minut čtení

V následujícím příspěvku si přiblížíme změny ve zdanění příjmů u fotovoltaických elektráren platné od počátku roku 2011, na praktických příkladech si pak ukážeme řešení daňových odpisů zařízení fotovoltaických elektráren.

Daňové odpisy zařízení fotovoltaických elektráren
Ing.
Ivan
Macháček
Počínaje zdaňovacím obdobím započatým dnem 1. 1. 2011 došlo přijetím zákona č. 346/2010 Sb. ke dvěma daňovým změnám ve vztahu k uplatnění daně z příjmů u fotovoltaických elektráren
(dále jen „FVE“):
a)
Zrušení § 4 odst. 1 písm. e) a § 19 odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), týkající se osvobození příjmů z provozu
malých vodních elektráren do výkonu 1 MW, větrných elektráren, tepelných čerpadel,
solárních zařízení
, zařízení na výrobu a energetické využití bioplynu a dřevoplynu, zařízení na výrobu elektřiny nebo tepla z biomasy, zařízení na výrobu biologicky degradovatelných látek, zařízení na využití geotermální energie
od daně z příjmů
. Ve smyslu znění bodu 2 přechodných ustanovení zákona č. 346/2010 Sb. bylo možno osvobození podle § 4 odst. 1 písm. e) nebo § 19 odst. 1 písm. d) ZDP naposledy použít za zdaňovací období, které započalo v roce 2010.