DPH a pronájem nemovitosti

Vydáno: 3 minuty čtení
DPH A PRONÁJEM NEMOVITOSTI
Ing.
Ladislav
Pitner
Fyzická osoba (IČO) pronajímala nemovitost (nebytové prostory, které má ve vlastnictví). Vzhledem k tomu, že před čtyřmi lety měla také příjem z podnikání a přesáhla obrat rozhodný pro DPH, stala se plátcem DPH. Již tři roky na IČO nepodniká (živnost ale nepřerušila, jen nevykazuje žádné příjmy), je zaměstnancem a stále pronajímá nebytové prostory dle § 9 zákona o daních z příjmů, uplatňuje 30% paušální výdaje.
1)
Pokud dostane v roce 2012 fakturu na opravu nemovitosti, musí uplatnit přesun daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH?
2)
Pokud začne stavět novou nemovitost (nebytové prostory) s výhledem na jejich opětovný pronájem, musí také uplatňovat přesun daňové povinnosti?
3)
Pokud by přerušila živnost, mohla by se tato fyzická osoba odhlásit z registru plátců DPH a dále pronajímat tyto prostory jako plnění osvobozené od DPH?
ODPOVĚĎ:
1)
Pokud jde o plátce DPH, který přijme stavební práce od jiného plátce DPH (týká se jak stavebních prací přijatých pro opravu nebo výstavbu nové nemovitosti), vztahuje se na něj od 1. 1. 2012 povinnost přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). V případě, že plátce uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, např. nájem staveb, bytů a nebytových prostor osvobozený od daně podle § 56 odst. 3 ZDPH, po přiznání daně nebude moci uplatnit nárok na odpočet daně.
2)
Přerušení živnosti neznamená automaticky zrušení registrace plátce. Pokud plátce uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, může podle § 106 odst. 1 ZDPH požádat o zrušení registrace. Zrušit registraci plátce, který uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně, je rovněž oprávněn správce daně podle § 106 odst. 7 písm. d) ZDPH.
3)
Pokud fyzická osoba, osoba povinná k dani, zruší registraci plátce a dále bude uskutečňovat pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (například nájem nebytových prostor), tato osoba uskutečňuje dále plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, ale obecně to nemá vliv na její povinnosti a práva ve vztahu k DPH, protože není plátcem. Pochopitelně pokud fyzická osoba povinná k dani nebude plátcem, nebude se na ni vztahovat režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e ZDPH.