Přiznání k DPH, 2. část - složitější případy

Vydáno: 16 minut čtení

V minulém čísle časopisu Účetnictví v praxi č. 4/2012 jsme se seznámili s tiskopisem přiznání k DPH a ukázali si, jak do něj uvést nejčastější daňové případy – odpočtu daně na vstupu z nákupů zboží/služeb od plátců v Česku a naopak přiznání daně na výstupu z prodejů zboží/služeb v České republice. Názorně řečeno, zabývali jsme se pouze sytě zeleně podbarvenými řádky přiznání k DPH, kterým je aktuálně tiskopis 25 5401 MFin 5401 – – vzor č. 17. V dnešním pokračování se podíváme na složitější případy, s nimiž se potýkají plátci DPH v průběhu kalendářního roku. Zapojíme tak do hry i některé další řádky přiznání, které jsou vybarveny světle zeleně, přičemž ale plátci vyplňují jen prázdná bílá okénka.

Přiznání k DPH – složitější případy
Ing.
Martin
Děrgel
 
OBCHODOVÁNÍ SE ZBYTKEM EVROPSKÉ UNIE
Jednotný systém DPH v rámci EU je postaven na principu
– zdanění co nejblíže místu konečné spotřeby
. Tomu je uzpůsoben režim DPH u přeshraničních plnění v rámci EU mezi osobami registrovanými k DPH („
intrakomunitární plnění
“), který musel být zakomponován i do českého zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „
ZDPH
“). Základní pravidla jsou, jak už to bývá, poměrně jednoduchá:
*
z pohledu dodavatele
je dodání zboží do jiného státu EU
osvobozeno od daně
(v České republice § 64 ZDPH),
*
z pohledu odběratele
je „pořízení zboží do jiného státu EU“
předmětem zdanění
ve státě pořízení zboží [v Česku v souladu s § 16, § 25 a § 108 odst. 1 písm. d) ZDPH], přičemž si současně může ihned nárokovat tuto DPH k odpočtu (při splnění obvyklých podmínek vymezených v České republice v § 72 až 76 ZDPH).
PŘÍKLAD
Osvobozené dodání zboží plátcem osobě registrované k dani jinde v Evropské unii
Český podnikatel A je registrován k DPH v Česku („
plátce ČR
“), kde vyrábí nábytek. Jednu sedací soupravu dodal podnikateli B z jiného státu EU, kde je tento odběratel registrován k DPH („
ORD EU
“). Protože zboží prodává (dodává) osoba registrovaná k dani, podléhá tento obchod DPH v rámci EU. V zájmu naplnění principu – zdanění co nejblíže konečné spotřebě –
se místo zdanění přesouvá od dodavatele (ČR) k odběrateli do jiného státu EU
. Nicméně v souladu s

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty