Nehmotný majetek v daňové evidenci

Vydáno: 1 minuta čtení
NEHMOTNÝ MAJETEK V DAŇOVÉ EVIDENCI
Ing.
Jiří
Nigrin
Fyzická osoba, která vede daňovou evidenci, účtuje například částku ve výši 170 000 Kč za licenční poplatek (nehmotný majetek) rovnou jednorázově do výdajů – není nutno časově rozlišit?
ODPOVĚĎ:
Podle uvedeného ustanovení jsou daňově uznatelné výdaje na pořízení nehmotného majetku nebo jeho technického zhodnocení u poplatníků s příjmy podle § 7 nebo § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, pokud nevedou účetnictví.
To znamená, že pokud fyzická osoba vede daňovou evidenci, je pořízený nehmotný majetek daňovým výdajem okamžikem jeho uhrazení, a to bez ohledu na jeho pořizovací cenu.
Pokud jde o časové rozlišení, to se v případě daňové evidence používá pouze u finančního pronájmu s následnou koupí najatého majetku.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů