Rezerva na opravu hmotného majetku

Vydáno: 1 minuta čtení
REZERVA NA OPRAVU HMOTNÉHO MAJETKU
Ing.
Jan
Ployer
V případě, že společnost bude vytvářet rezervu na opravu hmotného majetku, musí zakládat nový bankovní účet pro tento účel? Nebo je možné využít již založený termínový účet, na kterém má uloženy peněžní prostředky ve vyšší částce, než předpokládá tvořit rezervu?
ODPOVĚĎ:
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v § 7 odst. 4 ukládá povinnost deponovat peněžní prostředky na účtu, který musí splňovat tyto podmínky:
*
jedná se o samostatný účet,
*
účet je vedeny v bance se sídlem na území EU,
*
účet je vedený v Kč nebo v eurech,
*
účet určen je výhradně pro ukládání prostředků rezerv na opravu.
Naopak zákon neukládá povinnost zakládat pro tyto účely nový bankovní účet. Z toho důvodu může poplatník využít i stávající termínovaný účet, za předpokladu, že ostatní podmínky budou splněny.