Daňová reforma 2013

Vydáno: 23 minut čtení

Již delší dobu je připravován koncept jednoho inkasního místa (dále jen „JIM“) – vláda premiéra Topolánka dne 20. 12. 2006 usnesením 1462 schválila záměr sloučení výběru daní, cel a pojistného na veřejnoprávní pojištění, dne 3. 11. 2008 usnesením 1336 schválila program projektu vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů. Současná vláda se k programu JIM rovněž přihlásila ve svém programovém prohlášení ze dne 4. 8. 2010 v rámci bloku „Snižování administrativní zátěže, podpora podnikání, zjednodušování legislativy“ a dne 18. 3. 2011 Ministr financí Kalousek představil koncept JIM s předpokládanou účinností k 1. 1. 2013.

Daňová reforma 2013
Ing.
Pavel
Běhounek
Následovalo vypracování paragrafového znění příslušného zákona, které Ministerstvo financí dne 31. 5. 2011 předložilo do vnějšího meziresortního připomínkového řízení. Návrh zákona uskutečňujícího projekt JIM vláda schválila dne 24. 8. 2011 a 8. 9. 2011 vláda předložila Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk 473 návrh zákona, který nakonec dostal označení
„zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů“
(o návrhu tohoto zákona je dále hovořeno jako o „zákonu“). Protože zavedení JIM je zásadní koncepční změnou, je nazýváno daňovou reformou; obsahem zákona jsou navíc i další významné změny, které se zavedením JIM ani přímo nesouvisejí.
V prvém čtení byl návrh zákona projednán Poslaneckou sněmovnou dne 20. 9. 2011. Projednávání zákona v Poslanecké sněmovně naznačilo, že největší politické střety se soustředí na problém „stravenek“. V rámci politických střetů ve vládní koalici se pravděpodobně bude diskutovat otázka zdanění hazardu, které je součástí vládního návrhu ( již od 1. 1. 2012). Dosavadní průběh projednávání návrhu zákona naznačil, že jeho konečná podoba dozná ještě podstatných změn. Předložený návrh se totiž docela podstatným způsobem liší od konceptu představeného Ministrem financí v březnu letošního roku i od ministerského návrhu předloženého na konci května do vnějšího připomínkového řízení a obsahuje i některé věcné chyby. Vzhledem k rozsahu zákona a provázanosti daní a pojistného je víceméně jisté, že vládní
koalice
bude prosazovat řadu odborných pozměňovacích návrhů, navíc mohou přibýt i „politické“ pozměňovací návrhy.
Protože byl návrh zákona Poslaneckou sněmovnou v prvém čtení projednán již 20. 9. 2011 a byly schváleny zkrácené lhůty pro projednání, je možné, že bude zákon (i přes jeho předpokládané vrácení Senátem) do konce letošního roku přijat. Konečná podoba zákona by přitom měla být známa na začátku listopadu, kdy by měl být zákon schválen Poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení. Tento komentář se soustředí na hlavní koncepční novinky, které by měla daňová reforma přinést. Záměrně není věnována pozornost např. změnám v osvobození příjmů (např. „stravenky“), protože zde může v průběhu projednávání dojít ještě k řadě změn oproti vládnímu návrhu.
 
JEDNO INKASNÍ MÍSTO (JIM)
Jedno inkasní místo znamená z hlediska praktických dopadů především následující:
*
Ve věci zdanění a zpojistnění příjmů ze závislé činnosti bude zaměstnavatel komunikovat se správcem daně, to znamená podávání příslušných hlášení a vyúčtování finančnímu úřadu (včetně oznamovacích povinností zaměstnavatele – nástup zaměstnance do zaměstnání, vznik účasti zaměstnance na nemocenském pojištění atd.) a soustře