Koupě automobilu na úvěr

Vydáno: 2 minuty čtení
KOUPĚ AUTOMOBILU NA ÚVĚR
Ing.
Jan
Ployer
Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci, plátce DPH, koupila automobil na úvěr v březnu 2011. Ve smlouvě o úvěru v bodu zajištění je smlouva o zajišťovacím převodu práva, kterou převádí fyzická osoba vlastnické právo k automobilu na úvěr společnosti. Následně je uzavřena smlouva o výpůjčce (mezi fyzickou osobou jako vypůjčitelem a úvěrovou společností jako půjčitelem), aby fyzická osoba mohla užívat automobil, účtovat o něm a odepisovat ho. Je za rok 2011 správná výše odpisů ve výši 1/2 (za předpokladu, že automobil bude k 31. 12. 2011 ve výpůjčce) a za rok 2012 ve výši 1/1 (za předpokladu, že automobil bude k 1. 1. 2012 až 31. 12. 2012 ve výpůjčce)?
ODPOVĚĎ:
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v § 28 stanovuje, že hmotný majetek odepisuje poplatník, který má k majetku vlastnické právo. Jednou z výjimek z tohoto základního pravidla je ustanovení § 28 odst. 4. Zde zákon stanovuje, že při převodu vlastnictví hmotného movitého majetku v důsledku zajištění závazku převodem práva na věřitele může tento majetek odpisovat původní vlastník, pokud uzavře s věřitelem smlouvu o výpůjčce tohoto majetku na dobu zajištění závazku převodem práva.
Z dotazu vyplývá, že tato podmínka byla splněna a tazatel může daný automobil daňově odepisovat. Pokud k pořízení automobilu došlo v průběhu roku 2011, je tento rok prvním rokem odepisování a tazatel uplatní 100 % odpisů vypočtených s použitím koeficientů pro první rok odepisování. V následujícím roce uplatní poplatník opět 100 % odpisů stanovených s použitím koeficientů pro další roky odepisování.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů