Odpočet daně z přidané hodnoty u ojetého automobilu

Vydáno: 2 minuty čtení
ODPOČET DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY U OJETÉHO AUTOMOBILU
Ing.
Ladislav
Pitner
Společnost s r. o., plátce DPH, si pořídila ojetý nákladní automobil od podnikatele, fyzické osoby, který je též plátcem DPH. Proto fakturu na prodávaný nákladní automobil podnikatel vystavil včetně DPH. Může si s. r. o., která si kupuje tento ojetý automobil uplatnit odpočet DPH i přesto, že není prvním majitelem tohoto automobilu?
ODPOVĚĎ:
Dodání (prodej) ojetého osobního automobilu je předmětem daně, jde o zdanitelné plnění, prodávající je povinen uplatnit daň na výstupu. Proto plátce, kupující, má nárok na odpočet daně, pokud splňuje podmínky stanovené pro odpočet zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). K prodeji nákladního automobilu může dojít několikrát, protože se jedná vždy o zdanitelné plnění, pokud při prodeji prodávající, plátce, uplatní daň na výstupu, má kupující, plátce, nárok na odpočet daně podle ZDPH.
Pro úplnost dodávám, že u prodeje nákladního automobilu se vždy jednalo o zdanitelné plnění a vždy byl nárok na odpočet daně, neplatil zde zákaz odpočtu daně jako u osobních automobilů do 31. 3. 2009.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty