Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

Vydáno: 4 minuty čtení
OPRAVA VÝŠE DANĚ U POHLEDÁVEK ZA DLUŽNÍKY V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ
Ing.
Martin
Děrgel
Počínaje 1. 4. 2011 mohou věřitelé nárokovat vrácení odvedené DPH z titulu poh