Převzetí nesprávně vedeného účetnictví

Vydáno: 14 minut čtení

Předpokládám, že titulek článku téměř každému čtenáři připomene konkrétní situaci, kterou prožil a jen velmi nerad by ji znovu řešil. Skutečnost je taková, že firmy mění své účetní, a to jak v zaměstnaneckém poměru, tak i účetní, kteří jsou externími dodavateli. Přebírání účetnictví po jiném zaměstnanci či dodavateli je tedy běžnou praxí všech účetních kanceláří a samostatných účetních. Ve skutečnosti se však nejedná o žádnou rutinní záležitost, neboť každé účetnictví je svým způsobem jiné (a to se zdaleka neváže jen k odlišnému účetnímu softwaru), stejně tak se liší i pracovní postupy jednotlivých účetních (například třídění a řazení dokladů). Jednodušší situace nastane, pokud nové účetnictví přebíráme na začátku účetního období, poměrně složitější je převod v jeho průběhu. Příspěvek zaměříme na v praxi bohužel časté „katastrofické scénáře“, kdy přebírané účetnictví vykazuje řadu nedostatků.

Převzetí nesprávně vedeného účetnictví
Ing.
Ivana
Pilařová
 
JAKÉ PODKLADY POTŘEBUJEME
 
a) Podklady vztahující se k vedení účetnictví
Proces vedení účetnictví je procesem kontinuálním, který je sice od sebe oddělen účetními závěrkami, ale zůstatky rozvahových účtů na sebe navazují z jednoho účetního období do druhého. Bez nadsázky lze říci, že bez znalosti historie není možné v účetnictví bezchybně pokračovat.
Nezbytné poklady pro převzetí účetnictví jsou následující:
*
hlavní kniha,
*
účetní deníky,
*
účetní závěrky,
*
vnitřní účetní směrnice,
*
inventarizace rozvahových i podrozvahových účtů.
Pokud dochází k převzetí účetnictví v průběhu roku, je samozřejmě nutné převzít i obraty výsledkových účtů, mnohdy se neobejdeme ani bez účetních dokladů rozúčtovaného účetního období.
 
b) Uzavřené smlouvy
Z vlastní zkušenosti vím, že mnozí klienti své uzavřené smlouvy považují za „tajné osobní dokumenty“, a nikoliv za důležité a často jediné účetní podklady, které danou situaci dokládaj