Daň z přidané hodnoty a účtování v jednom měsíci

Vydáno: 3 minuty čtení
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY A ÚČTOVÁNÍ V JEDNOM MĚSÍCI
Ing.
Martin
Děrgel
Účetní obdržela v únoru 2011 stejné dva originály faktury. Faktura byla i dvakrát zaplacena. Teprve v dubnu 2011, když se vrátily jednou peníze od dodavatele jako nadbytečné, bylo zjištěno, že se jednalo o nesprávný postup. Dodavatel odmítl na druhou fakturu vystavit dobropis s odůvodněním, že jsme to mohli poznat podle variabilního symbolu a podruhé neúčtovat. V únoru 2011 dále nebyla omylem zaúčtována jedna faktura, též s DPH.
Zvolila jsem tento postup: Interním dokladem jsem stornovala druhou fakturu a proti bance vyrovnala minus závazek; doúčtovala jsem DPH u nezaúčtované faktury; oba případy jsou tedy s DPH v únoru, dodatečné přiznání nebylo třeba, rozdíl jsem vyrovnala posunem dvou pokladních dokladů do dubna. Brání mému postupu to, že mám v deníku zaúčtovanou fakturu s únorovým datem kvůli číselné řadě za přijaté faktury a DPH mám až s dubnovým datem? Podle zákona o DPH mohu účtovat o DPH později. Postupoval dodavatel správně, nebo má povinnost vystavit storno?
ODPOVĚĎ:
Pokud byl uplatněn v daňovém přiznání za únor 2011 odpočet DPH na vstupu podruhé z jednoho přijatého zdanitelného plnění (na základě duplicitního přijatého daňového dokladu), je to samozřejmě špatně a je to nutno obecně řešit dodatečným přiznáním k DPH za únor, kde bude vyloučen opakovaný (druhý) odpočet DPH na vstupu. Dodavatel má pravdu, že tuto záležitost nelze řešit vystavením dobropisu, resp. nově opravného daňového dokladu, jelikož nedošlo ke změně uskutečněného zdanitelného plnění, nýbrž žádné druhé zdanitelné plnění nebylo uskutečněno, takže jej logicky není možno ani opravovat, když vůbec nebylo uskutečněno.
Co se týče další přijaté faktury rovněž z února 2011, která nebyla omylem zaúčtována ani nárokována k odpočtu DPH. Tak k tomu dodejme, že odpočet daně lze nárokovat kdykoli po uskutečnění zdanitelného plnění, ledaže by šlo o odpočet tzv. v částečné (krácené) výši, který je omezen pouze na daný kalendářní rok.
Pokud omylem nárokovaný odpočet z duplicitní přijaté faktury má stejný základ daně a DPH na vstupu jako další zmíněná přijatá faktura z února, na kterou se původně zapomnělo, nebude dodatečné přiznání k DPH za únor samozřejmě zapotřebí. Pouze je třeba v daňové evidenci vedené k přiznání DPH za únor 2011 ve smyslu § 100 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, opravit odkazy na odpovídající daňový doklad.
Jestliže se údaje o základu daně a dani na obou inkriminovaných daňových dokladech liší, bude zapotřebí podání dodatečného přiznání k DPH za únor. A to v souladu s § 141 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do konce měsíce následujícího po zjištění důvodů pro podání dodatečného přiznání.