Vybrané benefity a jejich účetní a daňové řešení, 1. část

Vydáno: 16 minut čtení

Přes viditelnou snahu politiků omezit zaměstnanecké výhody (benefity) stále tato možnost v tuzemské legislativě roku 2011 zůstává a je využívána. Věnujme se proto některým souvisejícím daňovým a účetním řešením.

Vybrané benefity a jejich účetní a daňové řešení
RNDr.
Ivan
Brychta
 
PŘIPOMENUTÍ PRINCIPU BENEFITŮ
Nejprve však zopakujme základní princip poskytování zaměstnaneckých výhod. Pokud by pro zaměstnance nebylo poskytnutí benefitu výhodnější než běžná mzda či odměna za práci, ztrácelo by jeho poskytnutí smysl. Proto hledáme benefity zejména mezi nepeněžními plněními, která:
*
u zaměstnance nejsou předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti, nebo
*
jsou od zdanění osvobozena,
*
nepodléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění.
Pokud by se navíc jednalo o plnění, která budou zároveň daňovým nákladem zaměstnavatele, úspora oproti běžné mzdě bude na straně zaměstnavatele o to významnější.
PŘÍKLAD
Následující tabulka ukazuje srovnání čistého příjmu zaměstnance v případě, kdy mu zaměstnavatel poskytne:
*
A) částku 1 000 Kč jako součást mzdy (platu) odměny za práci a
*
B) zaměstnaneckou výhodu v přepočtu v částce 1 000 Kč, která je od zdanění u zaměstnance osvobozena a nezakládá ani povinnost hradit sociální či zdravotní pojištění.
Propočet je proveden na sazby roku 2011.
 +--------------------------------------------------------------------------+----------+--------------+ |               Postup výpočtu               | A – mzda | B – benefit | +--------------------------------------------------------------------------+----------+--------------+ | Výše mzdy/benefitu                            | 1 000  | 1 000    | | Stržené sociální pojištění zaměstnance (6,5 %)              |  –65  |       | | Stržené zdrav