Zaslání náhradního dílu do Maroka

Vydáno: 3 minuty čtení
ZASLÁNÍ NÁHRADNÍHO DÍLU DO MAROKA
Dagmar
Masná
Náš odběratel z Maroka, kterému jsme dodali pásové pily, po nás požaduje, abychom mu poslali náhradní díl na pilu náhradou za díl vadný, který musí vyměnit. Na základě fotodokumentace, kterou nám zaslal, jsme posoudili jeho reklamaci jako oprávněnou a v záruční době. Jak správně postupovat z hlediska DPH? Náhradní díl posíláme letecky, odběratel nám ho nebude platit, nebudeme tedy vystavovat fakturu.
Pošleme ho jen se zálohovým listem, na kterém je uvedeno - cena jen pro celní účely 20 EUR. Je nutné požádat dopravce, aby zpracoval celní doklady (JSD) na tuto dodávku, jako u klasického vývozu? Nebo z pohledu DPH nebude reklamace v záruční době zdanitelným plněním?
ODPOVĚĎ:
I když jde o zaslání nového dílu v rámci reklamace náhradou za díl vadný, bude toto zboží přepraveno z tuzemska do třetí země mimo Evropskou unii a posouzeno jako vývoz zboží, kterým se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí výstup zboží z území Evropské unie na území třetí země, jestliže zboží bylo propuštěno do režimu vývoz.
Protože vývoz jako takový je osvobozený od daně s nárokem na odpočet daně na vstupu, musí mít plátce k dispozici doklady, kterými vývoz prokáže. Takovým dokladem je především doklad, na němž je celním orgánem potvrzen výstup zboží do třetí země. Pokud takový doklad nemá plátce k dispozici, musí osvobození prokázat jinými důkazními prostředky.
Vzhledem k tomu, že z Maroka nebylo žádné zboží vráceno, zůstává původně vykázaná částka vývozu v platnosti a částka vztahující se k novému dílu bude uvedena v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se vývoz uskutečnil. K uvedenému lze ještě poznamenat, že pro řešení reklamace a s ní spojenou výměnu vadných dílů nebo pouze poskytnutí dílů nových, existuje více postupů. Může jít o postup jako při uskutečnění plnění, ať již zdanitelného, nebo osvobozeného od daně nebo při jejich vrácení o postup, při kterém se provádí oprava základu daně a výše daně. Záleží vždy na konkrétních podmínkách.

Související dokumenty