Obrat u lékaře

Vydáno: 2 minuty čtení
OBRAT U LÉKAŘE
Ing.
Ivana
Pilařová
Lékař, neplátce DPH, poskytuje zdravotní služby, za rok 2010 měl ze zdravotních služeb příjem ve výši 2 mil. Kč. Kromě zdravotních služeb provádí pro farmaceutické firmy studie účinnosti léků, za rok 2010 měl z těchto studií příjem ve výši 600 000 Kč. Počítá se do obratu pro povinnou registraci pouze příjem 600 000 Kč, nebo je nutné stanovit obrat součtem příjmu za studie a zdravotní služby, tj. celkem 2 600 000 Kč?
ODPOVĚĎ:
Do obratu lékaře se pro účely DPH zahrnou služby pro farmaceutické firmy ve výši 600 000 Kč, neboť se nejedná o zdravotnické služby podle § 58 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Naopak tržby z hlavní činnosti lékaře - za zdravotnické služby ve výši 2 mil. Kč se do obratu pro účely DPH nezahrnují, neboť se jedná o výnosy od daně osvobozené bez nároku na odpočet daně na vstupu. Z těchto činností osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně na vstupu se do obratu zahrnují pouze plnění podle § 54 až 56 (finanční, pojišťovací služby a prodej a nájem nemovitostí), pokud jsou hlavní činností plátce (tj. nejsou činností doplňkovou uskutečňovanou příležitostně). Zdravotnické služby jsou však uvedeny v § 58 a jejich výše se do obratu nezapočítává bez ohledu na to, zda jsou hlavní či doplňkovou činností lékaře.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty