Určení základu daně a výše daně z přidané hodnoty

Vydáno: 2 minuty čtení
URČENÍ ZÁKLADU DANĚ A VÝŠE DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY
Ing.
Ivana
Pilařová
Společnost s r. o., plátce DPH, pořizuje zboží z JČS. Nejprve zaplatí zálohu a následně je dodáno zboží a doručen daňový doklad. Prodávající dává kupujícímu skonto 3 % za platbu předem. Na doručené faktuře je uvedeno: EUR celkem: 10 000, platební podmínky: 3 % sleva. Domníváme se správně, že s. r. o. má účtovat celkovou cenu až po odečtení 3% slevy, neboť tato sleva byla poskytnuta zjevně ještě před dodáním zboží? (Již při úhradě zálohy odběratel zaslal 9 700 EUR - tedy již po odečtení slevy - následně pak bylo zboží odebráno a doručena faktura s údaji výše.) Jedná se o správný postup účtování?
+----+---------------------------------------------------------------+--------+-----+-----+
| Č. |               Text               | EUR  | MD | D  |
+----+---------------------------------------------------------------+--------+-----+-----+
| 1. | Platba předem                         | 9 700 | 314 | 221 |
| 2. | Odebrání zboží a doručena faktura prodávajícího – základ daně | 9 700 | 504 | 321 |
| 3. | DPH – pořízení zboží z JČS                  | 1 940 | 343 | 343 |
| 4. | Zúčtování zálohy                       | 9 700 | 321 | 314 |
+----+---------------------------------------------------------------+--------+-----+-----+
ODPOVĚĎ:
Příjemce daňového dokladu rozhodně na přijatém dokladu nemůže měnit základ daně - ten na doklad uvedl výstavce dokladu a příjemce nemá právo ho vlastním rozhodnutím měnit. S tímto základem daně se dále bude pracovat ve vztahu k hodnotě zboží i ve vztahu k DPH. Rozdíl v platbě bude zaúčtován jako finanční výnos příjemce dokladu, který zaplatil v souladu se splněním podmínek pro uplatnění skonta, nižší částku k úhradě.
Účtování bude následující:
+----+---------------------------------------------------------------+--------+-----+-----+
| Č. |               Text               | EUR  | MD | D  |
+----+---------------------------------------------------------------+--------+-----+-----+
| 1. | Platba předem                         | 9 700 | 314 | 221 |
| 2. | Přijatá faktura za zboží                   | 10 000 | 131 | 321 |
| 3. | Příjemka na zboží                       | 10 000 | 132 | 131 |
| 4. | DPH (základ daně je hodnota faktury 10 000 EUR)        | 2 000 | 343 | 343 |
| 5. | Zúčtování zálohy                       | 9 700 | 321 | 314 |
| 6. | Poskytnutí skonta                       |  300 | 321 | 668 |
+----+---------------------------------------------------------------+--------+-----+-----+
Z hlediska DPH dojde k odvodu daně na výstupu a k uplatnění nároku na odpočet daně z částky 10 000 EUR podle dokladu a následně bude tato částka snížena o skonto ve výši 300 EUR zápornými zápisy na stejných řádcích daňového přiznání.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty