Rozšíření IFRS o nové standardy

Vydáno: 18 minut čtení

Když vstupovala pravidla Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) do roku 2011, bylo s nimi spojeno několik očekávání ohledně nových pravidel - zásadních změn, které by měla Rada pro Mezinárodní účetní standardy (IASB) v průběhu roku 2011 vydat a které u řady podniků vzbuzují spíše obavy než pozitivní naladění. Původní pracovní plán IASB byl tak pozitivní, že hovořil o vydání nových pravidel během první poloviny roku. Nyní můžeme již říci, že to bylo velmi optimistické, práce na projektech většiny očekávaných pravidel pokračují, po první polovině roku nejsou uzavřeny a těžko se jasně vyjádřit, zdali budou dokončeny v polovině druhé. Co se tedy z původních plánů povedlo a co naopak nikoliv?

Rozšíření IFRS o nové standardy
Ing.
Libor
Vašek
Ph. D.
katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze Komora certifikovaných účetních
Když se myšlenkami vrátíme zpět do prosince 2010, vypadal pracovní plán IASB u stěžejních projektů, které jsou součástí konvergenční spolupráce IASB a FASB mající za cíl sjednotit pravidla IFRS a U. S. GAAP, přibližně takto:
*
Novelizace pravidel pro finanční nástroje - rozšíření již vydaného IFRS 9
Finanční nástroje
o pravidla pro zajišťovací účetnictví a znehodnocení finančních aktiv. Vydání pravidel ve druhém čtvrtletí roku 2011.
*
Novelizace pravidel pro leasingy spočívající v kompletním předělení současných pravidel obsažených zejména v IAS 17
Leasingy.
Vydání pravidel v podobě nového IFRS ve druhém čtvrtletí roku 2011.
*
Novelizace pravidel pro leasingy spočívající v kompletním předělení současných pravidel obsažených zejména v IAS 18
Výnosy
a IAS 11
Smlouvy o zhotovení.
Vydání pravidel v podobě nového IFRS ve druhém čtvrtletí roku 011.
*
Pravidla pro pojistné smlouvy vycházející z druhé fáze projektu věnovaného pojistným smlouvám a oblasti pojišťovnictví. Výsledkem první fáze bylo vydání IFRS 4
Pojistné smlouvy
na konci března 2004. Od té doby se v projektu pokračuje s cílem dosavadní pravidla rozšířit. Vydání pravidel v podobě nového IFRS ve druhém čtvrtletí roku 2011.
*
Pravidla upravující uspořádání konsolidačních celků a vyjasňující zachycení podílů ve spoluovládaných jednotkách, tj. novelizace IAS 27
Konsolidovaná a individuální účetní závěrka
a IAS 31
Účasti ve společném podnikání.
Vydání pravidel v podobě nových IFRS v prvním čtvrtletí roku 2011.

Související dokumenty