Metodické řízení účetnictví, 11. část. Zaměstnanci

Vydáno: 10 minut čtení

V sérii článků o metodickém řízení účetnictví u podnikatelských subjektů se dnes zaměříme na zaměstnance. U některých zaměstnaneckých výhod uvedeme, jaké jsou závazné postupy stanovené právními předpisy platnými v ČR a jaké jsou možné postupy stanovené vnitřním předpisem.

Zaměstnanci (11. část)
Ing.
Zdenka
Cardová
Se zaměstnanci ve firmě je spojena celá řada právních předpisů. K nejvýznamnějším patří předpisy související se mzdovou problematikou, která zahrnuje nejen daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, ale i rozsáhlou oblast sociálního zabezpečení a všeobecného zdravotního pojištění. Mzdovou oblastí jako takovou se dále v textu zabývat nebudeme, jedná se o specifickou problematiku, kterou se v konkrétní firmě zabývá zpravidla specialista (mzdová účetní). Zaměříme se na poskytování určitých výhod zaměstnancům podnikatelských subjektů, jednak na tzv.
povinné zaměstnanecké výhody,
které v určitém rozsahu předepisují právní předpisy, a také na tzv.
nepovinné zaměstnanecké výhody
(benefity), které umožňují právní předpisy, ale jejich využití není pro zaměstnavatele závazné.
 
NEPOVINNÉ ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY (BENEFITY)
Základním principem poskytování zaměstnaneckých výhod (benefitů) je poskytování určitých plnění, která motivují zaměstnance, a zároveň jsou spojeny s úlevou na daňových odvodech a odvodech sociálního a zdravotního pojištění. Mezi konkrétní příklady nejčastějších zaměstnaneckých výhod (benefitů) patří například:
*
vzdělávání zaměstnanců,
*
stravování za zvýhodněnou cenu,
*