Účetně daňové novinky finančního leasingu v roce 2011

Vydáno: 10 minut čtení

Počínaje 1. 1. 2011 se v oblasti finančního leasingu projevily dvě důležité novinky, které jsou pro praxi společností i fyzických osob nejen důležité, ale ve většině případů i výhodnější než původní právní úprava. Nebudeme se zabývat problematikou finančního leasingu v plném rozsahu, soustředíme se pouze na: 1) změny v oblasti cese leasingových smluv a 2) nový režim uplatňovaný v případě předčasného ukončení leasingových smluv s nesplněním podmínek daňové uznatelnosti leasingových nákladů.

Účetně daňové novinky finančního leasingu v roce 2011
Ing.
Ivana
Pilařová
CESE
FINANČNÍHO LEASINGU
Nájemce uzavírá leasingovou smlouvu na dané zařízení s určitým podnikatelským plánem - má více či méně zajištěný odbyt pro vyráběné výrobky, zajištěné pracovní síly i finanční prostředky na splácení předmětu leasingu. Ne vždy se však věci vyvíjí podle plánů - může dojít ke ztrátě důležitého odběratele, leasingový nájemce se může dostat do finančních problémů, dojde ke změně výrobního programu či předmětu činnosti společnosti, případně byl podnikatelský záměr od počátku chybně nastaven. Každý z těchto důvodů může způsobit velké těžkosti a nájemce není schopen (ani ochoten) dále v leasingové smlouvě pokračovat. V úvahu přichází dvě možnosti řešení:
*
předčasné ukončení leasingové smlouvy, které je však spojeno se značnými sankcemi ze strany leasingové společnosti (smluvní pokuty, náhrady škody apod.), nebo
*
cese
leasingové smlouvy, kdy práva a povinnosti původního nájemce převezme nový nájemce.
Cese
leasingové smlouvy je méně komplikovaným a mnohdy výrazně levnějším řešením. Leasingová společnost musí dát k cesi souhlas, což v praxi obvykle probíhá bez problémů s určitým poplatkem za přepis smlouvy.
Vzhledem k tomu, že leasingový vztah je často spojen s první mimořádnou (vyšší) splátkou či zálohou na budoucí s