Daň z přidané hodnoty a nákup zboží z Anglie

Vydáno: 2 minuty čtení
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY A NÁKUP ZBOŽÍ Z ANGLIE
Ing.
Jiří
Vychopeň
Český neplátce nakupuje zboží od své známé, která bydlí v EU, např. v Anglii. Ta zboží v Anglii nakoupí a pošle do České republiky i s doklady, kde je český neplátce prodává. V Anglii je zboží zatíženo DPH. Musí si český neplátce hlídat hranici 326 000 Kč? A pokud převýší tuto hranici, musí odvádět DPH? Kde je místo plnění? V tuzemsku?
ODPOVĚĎ:
Pořízení zboží (s výjimkou pořízení nového dopravního prostředku a zboží podléhajícího spotřební dani) z jiného členského státu fyzickou osobou, která není plátcem, není podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), předmětem daně, pokud celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročí v běžném kalendářním roce částku 326 000 Kč a k překročení této částky nedošlo při pořízení zboží z jiného členského státu ani v předcházejícím kalendářním roce. Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která pořizuje zboží z jiného členského státu v tuzemsku, se však podle ustanovení § 94 odst. 6 ZDPH stává plátcem dnem, kdy hodnota pořízeného zboží bez daně v běžném kalendářním roce převýší částku 326 000 Kč. Plátce je v tomto případě povinen přiznat a zaplatit daň z pořízeného zboží, jehož hodnotou překročí uvedenou částku. Do celkové hodnoty pořízeného zboží se nezapočítává hodnota nového dopravního prostředku a hodnota zboží, které je předmětem spotřební daně.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty