Pořízení z Evropské unie a daň z přidané hodnoty

Vydáno: 2 minuty čtení
POŘÍZENÍ Z EVROPSKÉ UNIE A DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
Dagmar
Masná
Česká firma A s českým DIČ nakoupí na Slovenku u B firmy se SK DIČ a část zboží odveze do ČR a část prodává na Slovensku firmě C se SK DIČ. Prosím o sdělení, zda se to celé bude brát jako pořízení zboží a druhé jako dodání zboží nebo se budeme muset registrovat na Slovensku, pokud část zboží nebude dodána do ČR a zůstane přímo na Slovensku.
ODPOVĚĎ:
Pořízení zboží z jiného členského státu je charakterizováno dvěma podmínkami. Je to nabytí práva nakládat se zbožím od osoby registrované k dani v jiném členském státě jako vlastník a odeslání nebo přeprava zboží z jiného členského státu do tuzemska. Z dotazu tak vyplývá, že pořízením zboží z jiného členského státu je pouze to zboží, které bylo odesláno nebo přepraveno do tuzemska.
Pokud část zboží bude prodána na Slovensku, jde o dodání zboží, které je předmětem slovenské daně. Český plátce tak bude postupovat podle slovenského zákona o DPH a zřejmě mu vznikne na Slovensku povinnost registrace za tamního plátce.

Související dokumenty