Dobropis k faktuře na vývoz

Vydáno: 3 minuty čtení
DOBROPIS K FAKTUŘE NA VÝVOZ
Dagmar
Masná
V roce 2010 jsme našemu obchodnímu partnerovi do Maroka dodali pásové pily, pilové pásy a náhradní díly. Všechny položky jsme vyfakturovali, proběhlo celní řízení a do přiznání k DPH jsme fakturu zahrnuli do řádku „vývoz“. Faktura nám byla v roce 2010 zaplacena. Tento obchodní partner zajišťuje v Maroku také servis našich pásových pil. V březnu 2011 jsme mu na základě korespondence dobropisovali jednu z položek náhradních dílů - ovládací panel, který v záruční době vyměnil vMaroku. Vadný náhradní díl zůstal vMaroku. Není mi jasné, jestli jde u tohoto dobropisu o zdanitelné plnění z pohledu DPH - nejsou celní doklady na vrácení náhradního dílu. Jak bych měla dobropis zahrnout do daňového přiznání? Jako vývoz s mínusem, přestože neexistuje rozhodnutí celního orgánu o vrácení do ČR?
ODPOVĚĎ:
V této souvislosti je vhodné si připomenout, že ve vztahu ke třetím zemím (země mimo Evropskou unii) platí při uplatňování daně z přidané hodnoty u dodání zboží pravidla o vývozu a u přijetí zboží pravidla o dovozu, která vychází z celních předpisů.
Vývozem se tak pro účely daně z přidané hodnoty rozumí výstup zboží z území Evropské unie na území třetí země, jestliže zboží bylo propuštěno do režimu vývoz, pasivní zušlechťovací styk nebo vnější tranzit, nebo bylo propuštěno do celně schváleného určení zpětný vývoz zboží z celního území Evropské unie.
Dovozem se pak rozumí vstup zboží z třetí země na území Evropské unie.
Pokud tedy zboží bylo, jak je uvedeno v dotazu, vyvezeno do Maroka, byl v daňovém přiznání správně vykázán vývoz zboží, který je osvobozen od daně. Jestliže žádné zboží nebylo z Maroka do tuzemska dovezeno, nemůže být postupováno podle pravidel dovozu. Vystavený dobropis tak není dobropisem daňovým a oprava v daňovém přiznání se v tomto případě nebude provádět.
Jen pro úplnost lze poznamenat, že pro opravy daně z přidané hodnoty se po účinnosti novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, od 1. 4. 2011 používá opravný daňový doklad, který nahradil daňové dobropisy a vrubopisy.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty