Osoba ze třetí země registrovaná k dani z přidané hodnoty v EU

Vydáno: 2 minuty čtení
OSOBA ZE TŘETÍ ZEMĚ REGISTROVANÁ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY V EU
Ing.
Ladislav
Pitner
Osoba ze třetí země (Švýcarsko) má registraci k dani z přidané hodnoty v Německu. Tato osoba dodává zboží ze Švýcarska odběrateli, plátci DPH v ČR. Dodací podmínka DDP. Proclení zboží a propuštění do volného oběhu zařizuje osoba ze třetí země v Německu. Plátce DPH v ČR obdrží doklad, na kterém je uvedeno:
*
Dodavatel: Švýcarská společnost
*
DIČ dodavatele: DE000000 (DIČ, které má přidělena švýcarská společnost v Německu)
*
Informace, že se jedná o intrakomunitární plnění
Domníváme se správně, že v tomto případě postupuje plátce DPH v ČR (odběratel) úplně shodně, jako by se jednalo o pořízení zboží z JČS od osoby se sídlem a DIČ JČS? Je možné ověřit v nějaké evidenci, že DIČ dodavatele uvedené na dokladu patří opravdu tomuto dodavateli?
ODPOVĚĎ:
Ano, pokud má dodavatel platné DIČ přidělené v některé členské zemi EU, postupujete při pořízení zboží stejně jako u každé osoby registrované k dani v jiné členské zemi. Povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká vám jako pořizovateli zboží. K ověření platnosti DIČ zveřejnilo Generální finanční ředitelství na svých stránkách informaci - adresa http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/index.html. Podle této informace se pro ověření platnosti DIČ vydaného v jiné členské zemi mohou čeští plátci daně z přidané hodnoty obrátit v rámci osobní návštěvy, telefonicky, prostřednictvím poštovní zásilky, faxu nebo e-mailu na finanční úřady nebo příslušný útvar Generálního finančního ředitelství ČR (Oddělení - Mezinárodní spolupráce při správě DPH). Informaci, zda je zadané DIČ pořizovatele z členské země Evropské unie registrované v příslušném státě, je možno také získat na serveru Evropské komise.

Související dokumenty