Daň z přidané hodnoty - lékárna

Vydáno: 2 minuty čtení
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - LÉKÁRNA
Ing.
Ladislav
Pitner
Jedná se o fyzickou osobu, která vede daňovou evidenci a je plátce DPH. Každý měsíc vystavuje faktury na zdravotní pojišťovny a lékaře. Z těchto faktur odvádí DPH. Naproti tomu si z nakoupeného zboží uplatňuje DPH v plné výši. Tyto faktury však zdravotní pojišťovny uhradí skoro vždy v jiných částkách, než je uvedeno na fakturách (buď ve vyšších, nebo nižších). Jak postupovat správně ohledně DPH? Odvádět DPH z vystavených faktur nebo ze skutečně zaplacených částek?
ODPOVĚĎ:
Pokud dochází po datu vzniku povinnosti přiznat a zaplatit daň ke změně (např. ke snížení) základu daně a tím i výše daně, do 31. 3. 2011 plátce měl možnost, od 1. 4. 2011 má povinnost provést opravu základu a výše daně. Z hlediska zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je oprava samostatným zdanitelným plněním, k tomu, kdy se toto zdanitelné plnění považuje za uskutečněné a kdy je možno provést opravu, se přihlíží podle toho, kterého časového období se oprava týká.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty