Krádež brýlových obrub

Vydáno: 2 minuty čtení
KRÁDEŽ BRÝLOVÝCH OBRUB
Ing.
Jiří
Vychopeň
Fyzická osoba, plátce DPH, vede daňovou evidenci. V březnu roku 2010 byla vykradena prodejna oční optiky a byly odcizeny brýlové obruby v prodejní hodnotě 105 000 Kč (uplatněna 10 % DPH na vstupu). Zohledním tuto krádež při uzavírání kalendářního roku 2010 v daňovém přiznání? Pokud ano, tak jakým způsobem (např. navýšení příjmů o nákupní cenu)? Jaký vliv má odcizení na DPH na výstupu?
ODPOVĚĎ:
Pokud má fyzická osoba potvrzení policie o tom, že došlo k odcizení brýlových obrub z prodejny neznámým pachatelem, nemusí v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za kalendářní rok 2010 tuto vzniklou škodu nijak zohledňovat. V tomto případě se podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. l) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), výdaje na nákup brýlových obrub, které byly odcizeny, považují za výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
Kdyby výše uvedené potvrzení policie poplatník neměl, byla by škoda vzniklá krádeží přesahující náhradu škody (v dotazu není o případné náhradě škody nic uvedeno) daňově neuznatelná podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. n) ZDP a poplatník by v takovém případě musel upravit rozdíl mezi příjmy a výdaji (dílčí základ daně podle § 7) za rok 2010 o výdaje vynaložené na nákup ukradeného zboží.
Na DPH na výstupu nemá odcizení zboží žádný vliv. Ačkoli k tomu v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, není dostatečná právní opora, zůstává podle mého názoru v tomto případě plátci zachován nárok na odpočet daně na vstupu, jelikož byly pro jeho vznik a uplatnění i v daném případě zřejmě splněny všechny zákonem stanovené podmínky (tj. plátce použil přijaté zdanitelné plnění pro účely uskutečňování zdanitelných plnění, u kterých vzniká povinnost přiznat daň na výstupu a může nárok na odpočet prokázat daňovým dokladem vystaveným jiným plátcem).