Opravná položka k pohledávkám

Vydáno: 2 minuty čtení
OPRAVNÁ POLOŽKA K POHLEDÁVKÁM
František
Louša
K 31. 12. 2009 byla v účetnictví pohledávka ve výši 70 805 Kč, splatná 17. 2. 2009. Vytvořila jsem k ní opravnou položku ve výši 20 % 14 161 Kč. Jakou výši opravné položky mám vytvořit k 31. 12. 2010? Z jaké částky nyní budu vycházet?
ODPOVĚĎ:
Poplatníci, kteří vedou účetnictví, mohou vytvářet opravné položky za podmínek daných v uvedeném předpise. V tom je stanoveno, že vyšší daňovou opravnou položku jak 20 % lze vytvořit u pohledávek, jejichž rozvahová hodnota nepřekračuje 200 000 Kč, jen pokud bylo za účelem jejich vymožení zahájeno rozhodčí nebo soudní anebo správní řízení, jehož se poplatník řádně účastní a od konce lhůty splatnosti uplynulo více jak 12 měsíců.
Možná výše opravné položky je odstupňována dle počtu měsíců. Ve Vašem případě jde o 22 měsíců, a tak opravná položka, při splnění výše uvedených podmínek, může být vytvořena až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. Pokud ale nesplňujete uvedenou podmínku, pak se na výši již vytvořené opravné položky nic nezmění.
Do rozvahové hodnoty pohledávky nelze započítat její příslušenství.
Opravné položky, které lze uplatnit na snížení základu daně z příjmů, jsou nazývány též zákonné a jejich uplatnění není povinné. Naproti tomu opravné položky vytvářené dle účetních předpisů musí být, pokud jsou pochybnosti o tom, že bude pohledávka uhrazena, vytvořeny vždy. V tom případě by měla být vytvořena účetní opravná položka, která by doplnila zákonnou opravnou položku až do výše 100% hodnoty pohledávky.

Související dokumenty