Clo a daň z přidané hodnoty při dovozu

Vydáno: 2 minuty čtení
CLO A DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY PŘI DOVOZU
Ing.
Martin
Děrgel
Společnost s r. o., plátce DPH, chce pořídit zboží ze Švýcarska. Dodací podmínka EXW výrobní závod ve Švýcarsku. Švýcarský dodavatel je autorizovaným dovozcem do EU (clo na dovoz tohoto zboží bude nulové). Jaké způsoby proclení může s. r. o. zvolit v následujících případech:
1)
Proclení proběhne v Německu, proclení zařídí s. r. o. (respektive dopravce). Kde se bude odvádět DPH? Nebude mít s. r. o. povinnost registrace k DPH v Německu?
2)
Proclení proběhne v Německu, proclení zařídí švýcarská společnost - je tento způsob vůbec možný?
3)
Proclení proběhne v ČR.
Jaké doklady potřebuje s. r. o. od švýcarské firmy, aby proclení proběhlo bez potíží s nulovým clem? Jaký způsob proclení byste doporučil?
ODPOVĚĎ:
Administrativně nejjednodušší bude při vstupu zboží do EU (tedy zřejmě na švýcarsko-německé hranici) uvést zboží do celního režimu tzv. vnější tranzit (tedy mezi členskými státy EU), který bude ukončen v místě určení - v České republice. Díky tomu bude dovoz předmětem DPH až v místě ukončení tranzitu, tedy v Česku, kde jej dovozce tzv. uvede do volného oběhu a díky tomu zatíží odpovídající českou DPH na výstupu, kterou si při splnění standardních podmínek současně může ihned nárokovat k odpočtu v přiznání k DPH.
Daňovým dokladem při dovozu zboží do tuzemska je písemné rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla daňová povinnost, tedy do volného oběhu v České republice. Jedná se o jednotný správní doklad (JSD). Zdanitelné plnění z titulu dovozu je uskutečněno a daňová povinnost při dovozu v tomto případě vzniká propuštěním zboží do celního režimu volný oběh. Dovozce, který je plátcem, má povinnost přiznat DPH na výstupu v daňovém přiznání za zdaňovací období (měsíc nebo čtvrtletí), ve kterém bylo zboží takto propuštěno do volného oběhu. Ohledně náležitostí celních formalit a postupů je vhodné obrátit se přímo na příslušné pracoviště celního úřadu.

Související dokumenty